Geçmişten Günümüze Mardin Araştırmaları-2

Mardin’in genel tarihi ile ilgili kaleme alınan ilk ayrıntılı eser,Abdusselam Efendi’nin Ümmül İber adlı Arapça yazılan eseridir.Bu kitap günümüze kadar yapılan bütün Mardin tarihi araştırmalarında kaynak olarak kabul edilmiştir.ancak bu eserin en büyük eksiği,kendi kaynaklarını belirtmemiş olmasıdır.Bu yapılsaydı Mardin tarihi konusunda daha doyurucu bilgilere ulaşabilecektik.Ayrıca eser 1843 sadece yılına kadar olan olayları içine almaktadır.Bir de Mardin’deki kitabeleri delil olarak ele almaması da bir başka eksiklik olarak kendini göstermektedir.Abdusselam Efendi’nin hakkında çok fazla bilgi bulunmamakta olup derlenebilen bilgiler şöyledir.

Abdüsselam Efendi (Abdüsselam Mardini) (1786-1843)
1786 yılında Mardin’de doğdu.Babası Seyit Ömer Efendi’dir.Eğitimini Mardin,Diyarbakır,Halep,Şam,Mısır Ve İstanbul’da tamamladı.Daha sonra Mardin’e dönerek müftülük yaptı,ayrıca öğretimle de meşgul oldu.Mardini olarak da anılan Abdusselam Efendi vefatında Tekke Mahallesi’ndeki İbrahim Bey Mezarlığı’na defnedildi.
Abdusselam Efendi’nin henüz basılmamış olan 15 kadar eseri mevcuttur.Bir kısmı broşür hacminde olan eserlerinin başlıcaları şunlardır; 1. Ümmül İber Fi Zikri Men Meza Ve Mer 2. Fatiha Tefsiri 3. El Kıratiyye 4. Esmaül Rica-il Hadis

Kaynaklar: İslam Ansiklopedisi TDV cilt 1.300-301

This entry was posted in Genel, Mardin Araştırmaları. Bookmark the permalink.