Geçmişten Günümüze Mardin Araştırmaları-6

Mardin Tarihi’nin çok önemli bir dönemi sayılan,16. yüzyılın yaklaşık elli senesinin belgelere dayanılarak araştırıldığı ilk akademik çalışma Nejat Göyünç Hoca’nın “16. Yüzyılda Mardin Sancağı” adlı araştırmasıdır.1951-1954 yılları arasında Mardin’de lise tarih Öğretmeni olarak görev yapan Göyünç Hoca,kendisine duyulan sevgi ve minnettarlığın karşılığında Mardin ve çevresinin tarihi ile ilgili bu araştırmayı yapmak suretiyle vefa borcunu hakkıyla yerine getirmiştir.
İncelemenin ana kaynakları İstanbul’da Başbakanlık Arşivi’ndeki ve Ankara’da Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyüd-u Kadime Arşivi’ndeki Tapu Tahrir Defterleri ve Diyarbakır’da Ziya Gökalp Müzesindeki Mardin Şeriyye Sicilleri’dir.
Türk Tarih Kurumu 1991 yılında bastırılan bu değerli eser de,Mardin’in 1518-1564 yıllarına ait nüfus hareketlerini,ekonomik gelişmeyi,Osmanlı hakimiyetinin bu bölgedeki etkilerini belgeleriyle rahatlıkla görebiliriz.eserin en önemli özelliği,çok titiz bir şekilde kaynaklara inilerek hazırlanmış olmasıdır.Ayrıca ilave bilgilerle Mardin’in coğrafi yeri,isminin kaynağı,Osmanlı dönemine kadar olan kısa tarihçesiyle tarihi eserler de çok itinalı bir tarzda incelenmiştir.

Nejat Göyünç (1925-2001)
1925 yılında İstanbul’da doğdu.Babasını erken yaşta kaybettiğinden,eğitime devletin okullarında başladı.Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü 1948 yılında bitirdi.Arşivde çalıştıktan sonra 1951’de Mardin’de ortaokula tayin oldu.burada kendini arşiv araştırmalarına verip,Türk Tarihi Literatürü’ne “16. Yüzyılda Mardin Sancağı” adlı çalışmayı kazandırdı.1957’de Göttingen’e gitti.Osmanlı Metrolojisi,Takvim Muhasebesi’ni öğrenerek,öncü bilgin sayılan Walter Hinz’in yanında doktorasını yaptı.Edebiyat Fakültesi’ne 1962’de döndü ve 1971’de de Ankara’ya Hacettepe Üniversitesi’ne geçti.Arşiv Genel Müdürlüğü’ne getirildikten sonra Osmanlı arşivi büyük bir ivme kazandı.15 yıl Uludağ,Malatya,Konya ve Boğaziçi Üniversiteleri’ni gezdi. Bu arada çıkardığı Osmanlı Araştırmaları dergisi sahasında en uzun süreyle dayanan yayındır.

11.Nisan.1953 N.GÖYÜNÇ'ün rehberliğinde Mardin Lisesi'nin ilk öğrencilerinin sunduğu müsamereden bir Anı

This entry was posted in Genel, Mardin Araştırmaları. Bookmark the permalink.