Geçmişten Günümüze Mardin Araştırmaları-7

Mardin’in Artuklu devri mimarisi ayrıntıları ile günümüze taşıyan en önemli araştırma; Ara Altun’un “Anadolu’da Artuklu Devri Türk Mimarisi’nin Gelişmesi” adlı çok değerli çalışmasıdır. Altun 1966 Aralık ayından 1971 Eylülüne kadar, çeşitli gezilerde toplamış olduğu malzemeleri değerlendirmek suretiyle bu çalışmayı yağabilmiştir.Kültür Bakanlığı’da 1977 yılında bu araştırmayı kitaplaştırarak kültürümüze katkıda bulunmuştur.Bu eserde Mardin’de bulunan külliyeler,camiler,medreseler,hamamlar,sivil ve askeri yapılar ; mimari açıdan tek tek incelenmiş ve kaynaklara başvurarak plan çizerek yapılmıştır. Ayrıca Artuklu devri tarihi hakkında da bilgiler sunulmuştur. Araştırılan bir çok tarihi eserde,daha önceki araştırmamızda anlattığımız , A.Gabriel’in 1930 yılının planı esas aldığı Altun tarafından dile getirilmiştir.Bu eserin en önemli bir özelliğide tarihi yapıların kitapevlerinin açık bir şekilde kaynaklardan aktarılmış olmasıdır.

Ara Altun (1945- )
İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde 1969’da görevine başladı ve 1972’de doktorasını tamamladı. Tez konusu “Anadolu’da Artuklu Devri Türk Mimarisi’nin Gelişmesi” adlı çalışmasıydı “Kütahya’nın Türk Devri Mimarisi” eseriyle doçent oldu. “Ortaçağ Türk Mimarisinin Ana Hatları adlı çalışması ile de 1989 yılında Profesörlüğe yükseldi. Halen edebiyat fakültesi sanat tarihi başkanlığı ve İU Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı yürütmektedir. Şimdiye kadar 18 eserde imzası bulunan Ara Altun’un ayrıca yayınlanmış 54 makalesi bulunmaktadır.

This entry was posted in Genel, Mardin Araştırmaları. Bookmark the permalink.