Geçmişten Günümüze Mardin Araştırmaları-8

Tarihi Mardin kentimizin incelendiği en önemli eserlerden biri de çok ciddi
bir akademik veriye dayanılarak uzman araştırmacılar tarafından hazırlanan ve
sahasında ilk denilebilecek eser,Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfınca
2000 yılında yayınlanan,Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet adlı çalışmadır.bu çalışma
Suavi Aydın,Kudret Emiroğlu,Oktay Özel ve Süha Ünsal’ın imzlarını taşıyor.Bu
değerli araştırmada Mardin,tarih öncesi dönemlerden başlamak başlamak üzere
Artukululardan Osmanlılardan ve Cumhuriyet’in son zamanlarına kadar uzanan
tarihi bir süreç içerisinde,çok titiz bir şekilde araştırılmıştır.Tarih ve
Kültür hareketleri ayrıntılarıyla göz önüne serilmiş,bu konularda önemli
tespitlerde bulunulmuştur.Bu eserin en önemli özelliği ,resmi ve ideolojik tarih
kalıpları dışında kalmasıdır.Mardin’in etnik yapısı,gayet objektif kriterlere
başvurularak anlatılmıştır.Aynı şekilde mimari yapılaşma ve sanat tarihine de
önemli vurgular yapılmıştır.

Kitabın önsözünde ifade edildiği gibi;bu araştırma,her boyutuyla orjinal,yeni
bilgilerin eksiksiz ortaya konduğu bir çalışma olmaktan ziyade,yazarlarının ve
araştırmacılarının değişik uzmanlık alanlarının,sınırlı tecrübe
birikiminin,mevcut sınırlar ve koşullar içinde gerçekleştirilebilen maksimum bir
sentezi niteliğindedir.Bu yönden,eğer bir katkısı ve bir yeniliği varsa,bu
birliktelikte,bu ekip çalışmasında ve nihayet ortaya çıkan,Mardin’in bitirilmiş
tarihi değil,bundan sonra yapılacak daha derinlikli ve sınırlı çalışmalara genel
çerçeve sunan bir girişten ibarettir ve bu gözle okunmalıdır.

Bu çalışmanın diğer bir özelliği de Mardin’in yakın tarihi üzerine,zengin
araştırma kaynaklarını sunması ve hiç şüphesiz Mardin araştırmacılarına yol
haritası çizmesidir.Mardin tarihi ve kültürü ile ilgili çalışma ve
araştırmalarda bulunmak isteyen akademisyenlere bulunmaz bir rehberdir.Bu
değerli çalışmayı gerçekleştiren yazarları kısaca tanımaya çalışalım.


A.Kudret
Emiroğlu

1956 yılında Trabzon’da doğdu.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.Tarih özellikle yerel tarih ve
karşılaştırmalı etimoloji üzerine makaleleri çeşitli dergilerde yayımlandı.Kebikeç-İnsan
Bilimleri için kaynak araştırmaları dergisinin yayın yönetmenidir.İngilizce
çeviri ve Osmanlıca çeviri yazı kitapları bulunmaktadır.

Eserleri:Trabzon-Maçka Etimoloji sözlüğü(1989),Anadolu’da Devrim Günleri-İkinci
Meşrutiyetin İlanı(1999),Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet(2000 Suavi Aydın,Süha
Ünsal,Oktay Özel ile birlikte),Gündelik Hayatımızın Tarihi(2001)


B.Oktay
Özel

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde
yaptı.1986′da aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı.Doktorasını İngiltere’deki
Manchaster Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Bölümü’nde
bitirdi(1993).1985-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde
çalıştı.1997 yılı sonunda görevinden istifa etti.1998′den beri Bilkent
Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nde
öğretim görevlisidir.

Eserleri: Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet(2000 Suavi Aydın,Kudret Emiroğlu,Süha
Ünsal ile birlikte),Modern Devletin Doğası(Rifa’at Abou-Al Haj’dan çeviri, Canay
şahin ile birlikte.)


C.Suavi
Aydın

Suavi Aydın, 1962 yılında Ankara’da doğdu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı alanda yüksek lisans yaptıktan sonra
doktorasını Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde tamamladı. Aynı
bölümde öğretim üyesi. Etnisite, milliyetçilik, devlet sorunsalı, etnotarih,
yerel tarih ve yerleşim tarihi alanlarında çalışmaktadır. Halen Toplum ve Bilim,
Tarih ve Toplum ve Kebikeç dergilerinin yayın kurulunda yer alıyor. Çok sayıda
makalesinin yanı sıra, yayımlanmış çalışmaları arasında, Modernleşme ve
Milliyetçilik (1993), Kimlik Sorunu, Ulusallık ve "Türk Kimliği" (1998), Mardin:
Aşiret-Cemaat-Devlet (2000, Kudret Emiroğlu, Oktay Özel ve Süha Ünsal ile
birlikte), Antropoloji Sözlüğü (2003, Kudret Emiroğlu ile birlikte), Küçük
Asya’nın Bin Yüzü: Ankara (2005, Kudret Emiroğlu, Ömer Türkoğlu ve E. Deniz
Özsoy ile birlikte) bulunmaktadır.

This entry was posted in Genel, Mardin Araştırmaları. Bookmark the permalink.