Mardin Araştırmaları’nın Değerlendirmesi

Sekiz bölüm halinde siz değerli okurlarımızın istifadesine sunmaya çalıştığımız “ Geçmişten günümüze Mardin araştırmaları “ adlı yazı dizimizle ilgili bu son değerlendirmemizi yapıp takdirini size bırakacağız.
Diziyi takip etme imkanını bulamayanlar için ; Mardin ile ilgili hangi araştırmaları incelediğimizi sıralamaya çalışalım .

  • Mardin Mülüki Artukiyye Tarihi – Ali Emiri Efendi
  • Ümmül İber – Abdüselam Efendi Mardin Tarihi – Abdulgani Efendi
  • Voyages Archeologigues dans La Turgie Orientale – Albert-Louis Gabriel
  • Itr-el Nardin fi tarih Merdin – Hanna Dolapönü
  • 16. Yüzyılda Mardin Sancağı – Nejat Göyünç
  • Anadolu’da Artuklu Devri Türk Mimarisi’nin Gelişmesi – Ara Altun
  • Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet – Suavi Aydın,Kudret Emiroğlu , Oktay Özel ve Süha Ünsal

İncelemeye çalıştığımız bu eserlerin ayrıntılarına girmeden,sadece içeriklerini tanıtmaya çalıştık. Tespit ettiğimiz bazı eksiklikleri de belirtmeden geçemedik. Bu arada bir vefa borcu olarak ta emeği geçen araştırmacılarımızın da kısa biyografilerini de yayınladık
Bu çalışmamızın amacı: ilerde Mardin ile ilgili araştırma yapmak isteyen genç nesillere az da olsa bir rehberlik yapmak ve bu çalışmalar hakkında bilgi sunmaktır.
Mardin araştırmaları genel tarih konusu içerisinde yüzlerce eser de yer alırken,maalesef özelde bu eserler iki elin parmaklarını bulmaz. Buda bu konularda daha çok mesafe alınması gerektiği konusunda büyük bir gayreti ve çabayı gerektirir.
Mardin tarihi’nin ilk çağları hakkında sağlıklı bilgilere sahip değiliz. Tarihimiz’e Artuklu dönemi ile birlikte az da olsa bazı bilgilere ulaşabiliyoruz. Ancak Osmanlı dönemine ait tarihimiz en ince ayrıntılarına kadar belgelere inilerek araştırıla-bilirken, her nedense bu konuda şimdiye kadar ciddi bir araştırma yapılmamıştır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü‘nde Mardin’in Osmanlı dönemi ve yakın tarihi ile ilgili binlerce belge akademisyenleri beklemektedir. Tarihe meraklı genç tarihçilerimize ve sivil toplum kuruluşlarına bu konuda büyük görevler düşmektedir.

This entry was posted in Genel, Mardin Araştırmaları and tagged , . Bookmark the permalink.