Monthly Archives: Şubat 2011

Kesb-i Medeniyette Neden Japonlara İktida Lazım

Osmanlı imparatorluğunun batıya yönelme tarihinin 18.Yüzyıldan itibaren başladığı kabul edilir.Bu süreci Tanzimat fermanı ve Meşrutiyet ilanları takip eder.Bu dönemlerde Rus çarlığı ve Japon İmparatorluğu da batı uygarlığıyla tanışma sürecine girmiştir.Osmanlı devleti batının ilmini teknolojisini ve siyasi yapısını almaya çalışırken,aydınlar tarafından … Continue reading

Posted in Genel, Risale-i Nur Yazıları | Yorumlar Kapalı

Bediüzzaman’ın Dostu Olan Japon Başkumandanı

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatından bilinmeyen konulardan birisi de,Bayram Yüksel ağabeyin hatıralarında adı geçen ve Bediüzzaman’ın arkadaşı olan Japon Başkumandanıdır.Muhterem Necmeddin Şahiner’in tespit ettiği hatıralarda Japon Başkumandanının adının sorulmaması veya tespit edilememesi bizi hayli değişik araştırmalara sürükledi. Bayram ağabeyin anlatımlarından hareketle … Continue reading

Posted in Bediüzzaman Araştırmaları, Genel | Yorumlar Kapalı