Category Archives: Mardin Araştırmaları

MARDİN İLE İLGİLİ TARİHTE YAYINLANAN İLK GÖRSELLER(1)

Asırlar öncesine dayanan Mardin ile ilgili ilk görseller hep merak konusu olmuştur.Acaba Mardin’in geçmişine dair görsellerin en eskisi ne zaman yayınlandı?diye zihinleri kurcalayan soruya aldığımız araştırma sonuçları bizi ilk olarak 1766 tarihine götürmektedir. 1840’lı yıllardan sonra fotoğraf makinesinin icat çalışmalarının … Continue reading

Posted in Mardin Araştırmaları | Leave a comment

Doğu İnsanının Sadakati Üzerine Bir Belgenin Düşündürdükleri

1925 yılının Şubat ayı başlarında patlak veren Şeyh Said hadisesini bahane eden devrin iktidarı, çıkarılan 31.05.1926 tarih ve 885 sayılı iskan kanunuyla Doğu ve Güneydoğu bölgesinin önde gelen maddî-manevî güçlü ailelerini ve şahısları, batıda mecburî iskana tabi tutmuştu.Binlerce aile çoluk … Continue reading

Posted in Genel, Mardin Araştırmaları | Yorumlar Kapalı

Tarihi Ve Sosyal Değişim Sürecinde Bediüzzaman Said Nursi’nin Mardin Hayatı

1.Tillo’dan Cizre’ye: Miran Aşiret Reisi ve Hamidiye Alayları: Bediüzzaman 1894 yılının yaz aylarının sonlarına doğru Tillo’da meşhur Kubbe-i Hasiye’de inzivada iken gördüğü bir rüya üzerine Hamidiye Alayları paşalarından Miran aşiret reisi Mustafa Paşa’yı, yaptığı zulümlerden vazgeçirmek ve hidayete davet etmek … Continue reading

Posted in Bediüzzaman Araştırmaları, Genel, Mardin Araştırmaları | Yorumlar Kapalı

Bediüzzaman’ın Mardin Hayatında İz Bırakan Mekanlar

Bediüzzaman’ın Mardin hayatında ve diğer hayat safhalarında kaldığı mekanlar,kendisi gibi bedi olan ve bir çok sırları sinelerinde barındıran mekanlardır.Kaderin sevkiyle bu mekanlarda yaşayan Bediüzzaman’ın hayatının hiç bir safhası,gezdiği hiç bir mekanın tesadüfe havalesi imkansız sırları içinde sakladığına hiç şüphe yoktur.Mardin’e … Continue reading

Posted in Bediüzzaman Araştırmaları, Genel, Mardin Araştırmaları | Yorumlar Kapalı

Milli Mücadele Döneminde Mardin

19 Eylül 1918 Birinci Dünya savaşının son günleri Ordumuza Filistin cephesinde taarruza geçen İngilizler üstün bir kuvvete maliktiler. Son sistem harp vasıtalarına malik, güçlü bir ordu tarafından taarruza uğraşan kıt’alarımız mecburen mağlup ve efradından çoğu esir edilmişti. Bu tabii muvaffakiyetten … Continue reading

Posted in Genel, Mardin Araştırmaları | Yorumlar Kapalı