Category Archives: Risale-i Nur Yazıları

Risale-i Nur’da Sakarya Depremi (1943)

Risale-i Nurların değişik yerlerinde, meydana gelen musibetlerle ilgili manevi bağ kurulur.Dindeki ihmalimizin ve lakaytlığımızın yanı sıra inancımıza zarar veren hareketlerin akabinde bardağı taşıran son damlada yeryüzünün hiddete geldiğini nazara veren ifadelere rastlarız.İşte bu iddiamıza dayanak teşkil eden olaylardan biriside bundan … Continue reading

Posted in Genel, Risale-i Nur Yazıları | Tagged , | Yorumlar Kapalı

Siyasette Mahrem Kasetler veya Gizli Günahları Yaymak Üzerine

Günümüzde teknolojik gelişmelerin tavan yaptığı ve mahremiyet kavramının hemen hemen kalkmak üzere olduğunu müşahede edebiliyoruz.Artık insanların özeli izlenebilmekte ve bu özel hayatlar siyasette veya ticarette rakipleri saf dışı bırakmak için pervasızca kullanılmaktadır.Son dönemlerde yayınlanan mahrem kasetler bu iddiamızı destekler mahiyettedir.Özellikle … Continue reading

Posted in Genel, Risale-i Nur Yazıları | Yorumlar Kapalı

Kesb-i Medeniyette Neden Japonlara İktida Lazım

Osmanlı imparatorluğunun batıya yönelme tarihinin 18.Yüzyıldan itibaren başladığı kabul edilir.Bu süreci Tanzimat fermanı ve Meşrutiyet ilanları takip eder.Bu dönemlerde Rus çarlığı ve Japon İmparatorluğu da batı uygarlığıyla tanışma sürecine girmiştir.Osmanlı devleti batının ilmini teknolojisini ve siyasi yapısını almaya çalışırken,aydınlar tarafından … Continue reading

Posted in Genel, Risale-i Nur Yazıları | Yorumlar Kapalı

Risale-i Nur’da Japon Başkumandanı ve Japonya’nın Tarih Sürecinde İslamiyet’e Dair Sorgulamaları

Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde geçen “Japon Başkumandanı”ve “Japonya”tabirleri hepimizin dikkatini çekmiştir.Bediüzzaman’ın kendisinden söz ettiği Japon Başkumandanı kimdir?Japonya İslamiyete nasıl ilgi duymuştur?Bu ve buna benzer sorgulamalar için yazılan değişik eserlerde ve yapılan müstakil araştırmalarda da birbirini desteklemeyen görüşlerin olması sonucu bu … Continue reading

Posted in Genel, Risale-i Nur Yazıları | Tagged , | Yorumlar Kapalı

Risale-i Nur’da Reklam

İletişim çağımızın en önemli tanıtım ve duyuru aracı olan reklam konusuna Risale-Nur Külliyatının muhtelif yerlerinde rastlamak mümkün.Bediüzzaman’ın “ilanat”kelimesiyle ifade ettiği reklam,insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa … Continue reading

Posted in Genel, Risale-i Nur Yazıları | Yorumlar Kapalı